ویدیو /جاده‌های یوز کُش – ایسنا

حدود ۸۰ کیلومتر از آزاد راه تهران – مشهد، محدوده شهرستان میامی در استان سمنان تا شهرستان سبزوار در زیستگاه پارک ملی توران، محل تردد و زیستگاه یوزپلنگ آسیایی است، از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۱۰ یوزپلنگ آسیایی در این جاده در اثر برخورد با خودرو تلف شدند، ماجراد یوزپلنگ ماده باردار به همراه سه جنین یوزپلنگ و اخیراً یکی از توله یوزپلنگ‌های هلیا در سال‌ جاری در این جاده تلف شدند. حدود ۵۰ کیلومتر از این محور ترانزیتی محل عبور اصلی یوزپلنگ آسیایی است که تنها ۶ کیلومتر آن با فنس کشی ایمن شده است. عدم روشنایی لازم و تکمیل نشدن فنس کشی حیات این گونه جانوری در معرض خطر را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است

تصویر بردار: مسعود محقق/ تدوینگر: علی خلیلی تهرانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041911720/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B4

ویدیو /جاده‌های یوز کُش
  آیا پروژه «بلدالامین» کرمان جان می‌گیرد؟