ویدیو /جزییات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

خبرنگار: روح‌الله رضایی/ تصویربردار: رها صلاحی مقدم/ تدوینگر: علی خلیلی طهرانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050201465/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

ویدیو /جزییات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شش سازمان و شرکت به این وزارتخانه جدید واگذار می‌شوند. بعضی دیگر از دستگاه‌های مرتبط نیز ممکن است پس از بررسی بیشتر به وزارت بازرگانی اضافه شوند.