ویدیو / خراسان شمالی؛ مهد فرش دو رویه در ایران

 استان خراسان شمالی مهد فرش دو رویه تمام ابریشم در ایران است. فرش دو رویه به علت نوع بافت و اینکه در هر دو سمت فرش، با دو نقش متفاوت بافته می‌شود، یکی از منحصر به فردترین فرش‌های دنیا به حساب می‌آید. تعداد تولیدکنندگان این فرش در استان خراسان شمالی بیش از ۲۶ هزار نفر هستند که بخش عمده‌ای از آنها زنان روستایی بوده که در خانه مشغول به فعالیت هستند.

تصویربردار: اعظم قهرمانی / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052112554/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

ویدیو / خراسان شمالی؛ مهد فرش دو رویه در ایران