ویدیو / خراسان شمالی؛ مهد فرش دو رویه در ایران

ویدیو / خراسان شمالی؛ مهد فرش دو رویه در ایران

تصویربردار: اعظم قهرمانی / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052112554/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 استان خراسان شمالی مهد فرش دو رویه تمام ابریشم در ایران است. فرش دو رویه به علت نوع بافت و اینکه در هر دو سمت فرش، با دو نقش متفاوت بافته می‌شود، یکی از منحصر به فردترین فرش‌های دنیا به حساب می‌آید. تعداد تولیدکنندگان این فرش در استان خراسان شمالی بیش از ۲۶ هزار نفر هستند که بخش عمده‌ای از آنها زنان روستایی بوده که در خانه مشغول به فعالیت هستند.