ویدیو/ رودخانه‌های مرگ در زاگرس

در شمال خوزستان، روستای دورافتاده‌ای به نام «تنگه دز» قرار دارد که مردمانش از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. تنها راه روستا از دل رودخانه‌ای می‌گذرد که بین اهالی به «رود آب شور» معروف است و اهالی برای رفتن به شهر و روستاهای همجوار مجبورند از این رودخانه بدون پل عبور کنند. همین چالش طی سالیان متمادی باعث غرق شدن برخی از اهالی و اتفاقات ناگوار دیگر برای آن‌ها شده است.

تصویربردار: امین نظری / تدوینگر: امین نصراللهی، امین نظری

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031710812/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3

ویدیو/ رودخانه‌های مرگ در زاگرس