ویدیو / زاکانی:‌ تا ۱۴۱۰ پرونده‌های شهر تهران را می‌بندیم

ویدیو / زاکانی:‌ تا ۱۴۱۰ پرونده‌های شهر تهران را می‌بندیم
شهردار تهران، در چهارمین نشست خبری با موضوع تخصصی «حمل و نقل عمومی» که صبح امروز دوشنبه (۱۲ تیر) در شرکت واگن‌سازی مترو برگزار شد، پس از رونمایی از شش رام قطار متروی اورهال شده، به تشریح طرح‌های مدیریت شهری برای حوزه حمل و نقل عمومی پرداخت و با تاکید بر این‌که در شرایط حاضر نوع نگاه‌مان را تغییر داده‌ایم، گفت: از بدهی‌هایمان ظرفیت خلق می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا پرونده‌های شهر تهران را تا سال ۱۴۱۰ ببندیم.

خبرنگار: میثاق اختر / تصویربردار: یزدان قربانی / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041207561/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85