ویدیو/ شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

خبرنگار: شقایق ابراهیمی / تصویربردار: فرید رحیمی / تدوینگر: مریم غلامی، فرید رحیمی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091611352/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

ویدیو/ شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌ها، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی استان مرکزی، با حضور ۱۲۰ واحد تولیدی در فضایی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع از ۱۴ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۲  در محل دائمی نمایشگاه‌ بین‌المللی اراک برپا خواهد بود.