پاسخ سازمان راهداری به گزارش کاهش تعداد عرضه بلیت/ نظارت ها شدت می گیرد

پاسخ سازمان راهداری به گزارش کاهش تعداد عرضه بلیت/ نظارت ها شدت می گیرد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل‌و نقل سازمان راهداری با اشاره به گزارشات و اعتراضات واصله مبنی بر کاهش تعداد و بازه زمانی عرضه بلیت در سایت‌ها و سکوهای فروش بلیت، گفت: نظارت بر عرضه بلیت سفرهای تابستانی در بخش حمل‌و نقل عمومی جاده‌ای شدت می‌گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192481/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85192481/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D8%AA