پاکستان بخشی از شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد شد؟

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070502894/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

وی اظهار کرد: به دنبال آغاز پروازهای مستقیم بین پاکستان و آذربایجان، هر دو کشور قصد دارند از طریق راه آهن و شبکه جاده‌ای به یکدیگر متصل شوند که هدف اولیه تقویت همکاری‌های اقتصادی و تسهیل در رفت و آمد کالا و مردم است.

وی گفت: زمان آن فرا رسیده است که روابط خوب خود را به همکاری اقتصادی تبدیل کنیم. هر دو طرف فوریت نهایی کردن موافقتنامه‌های تجارت ترانزیتی بین پاکستان و آذربایجان را ابراز کردند که نشان دهنده تمایل آنان برای اجرای سریع این پیشنهادهاست.

به گزارش ایسنا به نقل از پاکستان نیوز، شهید اشرف ترار، وزیر ارتباطات پاکستان و خزر فرهادوف، سفیر جمهوری آذربایجان در پاکستان، در خصوص موضوعات مورد علاقه و تقویت روابط دوجانبه گفتگو کردند.

شهید اشرف ترار با ابراز پایبندی به این ایده گفت: «به رئیس راه آهن ابلاغ کردم که برای اتصال مسیرهای ریلی به آذربایجان تلاش کند».

سفیر جمهوری آذربایجان در پاکستان در دیدار با وزیر امور خارجه گفت: روابط پاکستان و آذربایجان از هر لحاظ بی‌نظیر است.

پاکستان بخشی از شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد شد؟

پاکستان و آذربایجان در مورد حمل و نقل و همکاری‌های تجاری گفت‌وگو کردند.

سفیر جمهوری آذربایجان در پاکستان همچنین بر پتانسیل تجارت پاکستان برای دسترسی به اروپا و روسیه از طریق آذربایجان تاکید کرد و گفت: برای تحقق این امر، بخش خصوصی نقش مهمی در ارتقای تجارت و رشد اقتصادی ایفا خواهد کرد.

فرهادوف گفت: ما مشتاق ارتقای همکاری‌های اقتصادی هستیم. تصور می‌کنیم پاکستان بخشی از شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شود و با همه کشورهای منطقه ارتباط برقرار کند.

  اخبار ساختمان | road-housing