پایانه مرزی رازی به زودی افتتاح می‌شود

پایانه مرزی رازی به زودی افتتاح می‌شود
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای اعلام‌کرد: پایانه‌مرزی رازی که عملیات ساخت آن ۶ سال ‌پیش آغاز شد، به زودی با حضور وزیر راه‌ و شهرسازی به بهره برداری می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143336/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85143336/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF