پایانه مسافری کرمان سر ساماندهی ندارد


کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – بعد از خبری شدن مشکلات پایانه مسافربری کرمان و دعوای علنی اداره کل راهداری و شهرداری طی چندهفته پیش، تصور و حداقل مطالبه این بود که با فوریت، بخشی از کاستی‌های این مکان برطرف شود اما معاون استاندار نظر دیگری دارد.منبع