پایان سال آبی با کاهش ۲۰ درصدی بارش‌ها/ ثبت سومین خشکسالی متوالی

پایان سال آبی با کاهش ۲۰ درصدی بارش‌ها/ ثبت سومین خشکسالی متوالی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: سال آبی (ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲) با کاهش ۲۰ درصدی بارش نسبت به میانگین‌های بلندمدت به پایان رسید و سومین سال متوالی کم‌بارش کشور را رقم زد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236838/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C