پایدارترین شرکت هواپیمایی معرفی شد

در سال ۲۰۲۲، خطوط هوایی ترکیش در مصرف ۵۷ هزار و ۵۸۱ تن سوخت صرفه‌جویی و از انتشار ۱۸۱هزار و ۳۷۹ تن گاز گلخانه‌ای در جو جلوگیری کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041308407/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

احمد بولات، رئیس خطوط هوایی ترکیش طی اظهار نظر در مورد این جایزه بر هدف این شرکت برای قرار گرفتن در بین سه شرکت برتر جهان از نظر دیجیتالی شدن طی سه سال تاکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از ترکیش، مجله امور مالی جهانی (World Finance) به این شرکت هواپیمایی به دلیل اقدامات پایدار خود، از جمله پلت‌فرم داوطلبانه جبران کربن، استفاده از سوخت پایدار هوانوردی، محصولات پایدار در طول پرواز و مدیریت ضایعات همراه با پروژه‌های دیجیتالی‌سازی، جوایزی اعطا کرد.

از سال ۲۰۰۸، این شرکت بیش از ۱۰۰ پروژه بهینه‌سازی عملیاتی را برای کاهش ردپای کربن خود انجام داده است.

وی افزود: شرکت ما، در راستای تعهد خود به «خنثی بودن کربن خطوط هوایی در سال ۲۰۵۰»، استفاده از سوخت پایدار هوانوردی (SAF) که از سال ۲۰۲۲ استفاده کردیم و افزودن خطوط اضافی در سال ۲۰۲۳ به عنوان بخشی از برنامه‌های خود برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی را آغاز کرد».

ترکیش ایرلاین برای دومین سال متوالی به عنوان «پایدارترین شرکت هواپیمایی» معرفی شد.

ترکیش ایرلاین عضو استار الاینس (Star Alliance)،  بزرگ‌ترین اتحاد هواپیمایی جهان که در سال ۱۹۳۳ تنها با پنج هواپیما تاسیس شد، امروز دارای ناوگانی متشکل از ۴۱۹ هواپیمای مسافربری و باری ازجمله ۲۹۱ هواپیمای بین‌المللی در ۱۲۹ کشور است که به ۳۴۴ مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کنند.

  کندوان یکطرفه شد
پایدارترین شرکت هواپیمایی معرفی شد