پایداری اشتغال با آموزش در محیط واقعی کار

وی تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر صلاحیت حرفه‌ای با همکاری صنایع و بنگاه‌ها را از اقدامات صورت گرفته در زمینه گسترش چتر مهارتی برشمرد.

وی با اشاره به جامعه هدف سازمان فنی و حرفه‌ای در امر آموزش مهارتی،گفت: درحال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه آموزش‌های رایگان به ۱۹ گروه هدف از قبیل دانشجویان، بیکاران، سربازان وظیفه، روستاییان و عشایر، زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیب‌پذیر را برعهده دارد و وجود ۶۵۸ مرکز دولتی، ۱۳هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای و ۵۰۰۰ کارگاه آموزشی از جمله ظرفیت‌های این سازمان برای ارائه آموزش به گروه‌های هدف و تربیت نیروی انسانی ماهر در جامعه است.

عظیمی درعین حال از رشد ۴۴ درصدی آموزش‌های مهارتی در سطح کشور خبر داد و گفت: مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در امر آموزش‌های مهارتی موجب مهارت‌افزایی نیروی کار در بنگاه می‌شود و بستر ورود افراد به بازار کار را فراهم می‌کند.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ارائه آموزش در محیط واقعی کار را موجب پایداری اشتغال دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در امر مهارت‌آموزی از مولفه‌های توسعه سرمایه‌های انسانی است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در پایان کاهش زمان دستیابی به شغل از طریق مهارت‌آموزی و توسعه و توانمندسازی نیروهای انسانی را از جمله راهبردهای اساسی این سازمان نام برد و گفت: در حال حاضر یکی از مولفه‌های توسعه سرمایه‌های انسانی سرمایه‌گذاری در امر مهارت‌آموزی است و  ارتقاء جایگاه مهارت آموزی در کشور و فراگیر شدن موضوع مهارت از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

پایداری اشتغال با آموزش در محیط واقعی کار

مهرداد عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا، تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را مقدمه تحول بنیادین در حوزه مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی دانست.

  شناسایی ۴۰۰ هزار ملک اجاره‌ای برای دریافت مالیات

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ارائه ۳۰ درصد آموزش‌های مهارتی به شکل تئوری و ۷۰ درصد به شکل عملی است، افزود: ارائه آموزش در محیط کار واقعی می‌تواند منجر به پایداری اشتغال شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091510684/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1