پایداری و آلودگی هوا هفته آینده نیز ادامه دارد

پایداری و آلودگی هوا هفته آینده نیز ادامه دارد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور گفت که با وجود بارش‌های خفیف در روز پنجشنبه، هفته آینده نیز پایداری جو و آلودگی‌ هوا ادامه خواهد داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85312652/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF