پایش اراضی دولتی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین

پایش اراضی دولتی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین برای پایش اراضی دولتی به منظور مقابله با زمین‌خواری خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154280/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85154280/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86