پاییز دست به‌کار شد؛ پایان جولان گرما و تشنگی در مازندران

پاییز دست به‌کار شد؛ پایان جولان گرما و تشنگی در مازندران
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – هواشناسی با اشاره به کاهش شدت گرما از عصر امروز، پیش‌بینی کرد که آسمان مازندران در طی روزهای آینده بویژه اوایل هفته آینده ابری تا نیمه ابری و با بارش رگبار باران و کاهش دما همراه باشد و شهروندان هوای دلچسب پاییزی را در آخرین روزهای شهریورماه تجربه خواهند کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222353/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85222353/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86