پاییز و زمستان مناسبی را از نظر بارشی شاهد نبودیم/ دغدغه مدیریت منابع آب در تابستان

پاییز و زمستان مناسبی را از نظر بارشی شاهد نبودیم/ دغدغه مدیریت منابع آب در تابستان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس سازمان هواشناسی گفت: با وجود انتظارات، اما پاییز و زمستان خوبی را از نظر بارشی به دلایل مختلف از جمله افزایش قابل ملاحظه دمای هوا شاهد نبودیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85393058/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA