پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های حج ۱۴۰۲ اعلام شد

پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های حج ۱۴۰۲ اعلام شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با افزایش بیش از دو برابری زائران از ۳۹ هزار و ۶۳۵ نفر در سال گذشته به ۸۷ هزار و ۵۵۰ نفر در سال جاری، فرودگاه‌های امام خمینی(ره)، شهید هاشمی‌نژاد مشهد مقدس و شهید بهشتی اصفهان به ترتیب پرترافیک‌ترین فرودگاه‌ها در عملیات پروازهای حج تمتع امسال بودند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148961/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85148961/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF