پرداخت وام ۱۸۵ میلیونی نوسازی مسکن با سود صفر

وی افزود: اولویت دولت سیزدهم در بافت فرسوده، نوسازی مسکن است. راهبرد اصلی و عملیاتی شرکت بازآفرینی شهری ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده‌ای است که ساکنان آن بدون حمایت دولت امکان نوسازی و بازآفرینی ندارند.

ادامه دارد…

منبع: https://www.isna.ir/news/1402100402307/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B8%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1پرداخت وام ۱۸۵ میلیونی نوسازی مسکن با سود صفر

به گفته آیینی، در دولت سیزدهم نوسازی با ابلاغ بسته تشویقی شهرسازانه و مشارکت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بافت با تضمین سرمایه سرمایه‌گذاران و حمایت ساکنان بافت‌ها در برنامه قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در بافت های فرسوده ۵۵۰ میلیون وام نوسازی پرداخت می‌کند که بخشی از این تسهیلات با سود صفر درصد از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص تسهیل‌گری‌های برنامه هفتم توسعه برای نوسازی بافت‌های فرسوده، توضیح داد: در برنامه هفتم توسعه بند صریحی آمده که بر اساس آن شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور پروانه ساختمانی با با تخفیف حداقل  ۵۰ درصدی اقدام کنند. اگر شهرداری‌ها به این تکلیف قانونی عمل نکنند ترک فعل محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری از دستگاه قضایی را دارد.

به گزارش ایسنا، محمد آیینی در نشست خبری اظهار کرد: حدود ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور وجود دارد که ۲.۷ میلیون واحد مسکونی را شامل می‌شود و ۳۰ درصد از جمعیت شهرها در این مناطق زندگی می‌کنند. این واحدها بعضا قبل از آنکه زلزله‌ای بیاید با وقوع یک صاعقه و باران شدید تخریب می‌شوند.

  کوچ عشایر در مسیر جاده کندوان / رانندگان مراقب باشند