پرداخت کیلومتراژ در شرکت راه آهن تغییر کرد

وی با یادآوری اینکه بایستی اعمال سلیقه مدیریتی در کار کاهش یابد گفت: طبق آیین نامه جدید، پرداخت کیلومتراژ از وضعیت ایستا به پویا تغییر خواهد کرد.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار که اعضای هیات مدیره، معاونین و برخی از مدیران راه آهن نیز حضور داشتند، «سید میعاد صالحی» اظهار داشت: بعد از برگزاری ۱۴ جلسه هیئت مدیره، اقداماتی در خصوص اصلاح آیین‌نامه کیلومتراژ و نظام انگیزشی صورت گرفت.

در این جلسه که از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ در ساختمان شهدای راه آهن برگزار شد آیین نامه جدید کیلومتراژ به حضار ارائه شد و رسته‌های مختلف شغلی، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص برخی از جزئیات آیین‌نامه مطرح کردند.منبع

صالحی تاکید کرد: تکریم کارکنان و افزایش رفاه آنان از اولویت‌های ماست و اگر منابع بیشتری در اختیار شرکت راه آهن قرار بگیرد رسیدگی بیشتری به وضع معیشت کارکنان انجام می شود.

مدیرعامل راه آهن خاطر نشان کرد: از این طریق و با روزآمدسازی ساختار و فضای سنتی راه‌آهن، خواهیم توانست نظام کنترلی دقیقی داشته باشیم. 

رییس هیات مدیره راه آهن افزود: آیین نامه جدید کیلومتراژ، ناظر به یک ریل گذاری جدید مبتنی بر عدل، انصاف، و سیاست‌ها و راهبردهای شرکت راه آهن است و هر شخصی که با رعایت ایمنی، سیر بیشتری انجام دهد دریافتی بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: موضوع کیلومتراژ صرفاً یک عدد نیست بلکه تحولی اساسی در مسیر کاری نیروهای عملیاتی است.

وی با بیان اینکه موضوع کیلومتراژ باید یکپارچه شده و پرداختی‌ها بر مبنای آن صورت بگیرد، گفت: تحول اساسی در آیین نامه کیلومتراژ اتفاق افتاده و سرعت سیر و سرعت سفر در آیین نامه جدید، لحاظ شده است.

  قاسمی: منابع مالی طرح ملی مسکن با فروش اموال دولتی تامین می‌شود

 صالحی افزود: درخواست‌های به حقی از سوی لکوموتیورانان و روسای قطار و کادر مانور در خصوص اصلاح آیین نامه کیلومتراژ داشتیم و مسئله مهم این است که هم عدالت رعایت شود و هم تا جایی که مقدور است تبعیض بین نیروهای عملیاتی از میان برداشته شود.