پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن در بهار امسال

پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن در بهار امسال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امسال قرارداد ۸۰ هزار میلیارد تومان وام نهضت ملی مسکن امضا شده است، از پرداخت ۷۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات نهضت ملی مسکن در سه ماه نخست سال جاری توسط بانک‌ها خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85174473/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85174473/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84