پرداخت ۷۰ همت وام نهضت ملی مسکن/ کمتر از ۲۰۰ واحد خانه خالی داریم

پرداخت ۷۰ همت وام نهضت ملی مسکن/ کمتر از ۲۰۰ واحد خانه خالی داریم
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تسهیلات نهضت ملی مسکن در دو سال گذشته از آغاز دولت سیزدهم خبر داد و با رد وجود هشت‌هزار واحد خالی این بانک، گفت: واحدهای خالی بانک مسکن کمتر از ۲۰۰ واحد است که از ابتدای امسال به فروش گذاشته شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85322263/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85