پرداخت ۷۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن

پرداخت ۷۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت ۷۹۵ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال تسهیلات تا نیمه مرداد امسال برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197508/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B7%DB%B9-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C

  تولید مسکن باید صنعتی شود/ ساخت ساختمان‌های۲۰ طبقه در چین کمتر از یک سال