پروازهای اربعین از چهارم شهریور آغاز می‌شود

پروازهای اربعین از چهارم شهریور آغاز می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: پروازهای اربعین از چهارم شهریور ماه آغاز می‌شود و تا بیستم این ماه ادامه خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154843/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور ۷ درصد رشد کرد