پروازهای فرودگاه امام خمینی (ره) تا ساعت ۶ صبح فردا باطل شد 

پروازهای فرودگاه امام خمینی (ره) تا ساعت ۶ صبح فردا باطل شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: براساس اطلاعیه صادره هوانوردی از سازمان هواپیمایی کشوری، تا ۶ صبح فردا (دوشنبه) همه پروازها لغو شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85444229/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B6-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

  حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه هفتم پر و پیمان دیده شده است