پروازهای ۸ شرکت هواپیمایی به دلیل گران فروشی بلیت لغو شد

پروازهای ۸ شرکت هواپیمایی به دلیل گران فروشی بلیت لغو شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از ابطال مجوز پروازهای بیش از ۸ شرکت هواپیمایی به دلیل عدم لغو پروازهای چارتری در مسیرهای ممنوع خبر داد وگفت: محدودیت‌های پروازی این شرکت‌ها تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133680/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85133680/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF