پرواز تهران- رامسر -تهران به دلیل شرایط نامساعد جوی باطل شد 

پرواز تهران- رامسر -تهران به دلیل شرایط نامساعد جوی باطل شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- پرواز در مسیر تهران- رامسر -تهران امروز شرکت هواپیمایی ایران ایر به دلیل شرایط نامساعد جوی مسیر و پایین بودن دید افقی باطل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85397118/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

  معماری ایرانی چیست تاریخچه + عناصر، سبک ها و اصول کجارو | road-housing