پرواز ویژه از فرودگاه نجف به مهرآباد در روز جاری

پرواز ویژه از فرودگاه نجف به مهرآباد در روز جاری
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) طبق هماهنگی‌های انجام شده و کسب مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری، امروز (دوشنبه، ۱۳ شهریور) یک پرواز از فرودگاه نجف به سمت فرودگاه مهرآباد انجام خواهد داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219660/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85219660/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C