پروانه ساخت بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی دربافت فرسوده شهر قدس صادر شد

پروانه ساخت بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی دربافت فرسوده شهر قدس صادر شد
شهرقدس- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از صدور ۱۱۸ پروانه ساخت در بافت فرسوده شهر قدس معادل ۵۲۴ واحد طبقاتی مسکونی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144037/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1

  توسعه توافقات اقتصادی تهران و باکو