پرونده ۹۷ درصد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن قم بررسی شد

صادقی افزود: در این خصوص گزارشی از آخرین وضعیت اراضی مذکور به استاندار و وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است تا نسبت به آزادسازی و تحویل به اداره کل راه و شهرسازی استان دستور لازم صادر شود.

وی تصریح کرد: برای بیش از ۲۵ هزار متقاضی تایید نهایی شده در سامانه، اراضی برای ساخت واحدهای مسکونی وجود ندارد که باید از ظرفیت اراضی واگذاری مهلت سپری شده و حبس شده توسط موسسات استفاده کرد.

به گزارش روز چهارشنبه اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، محمد صادقی در گفت و گویی افزود: بقیه ثبت نام کنندگان و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز تا آخر شهریورماه پالایش و تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره به تأمین زمین اراضی طرح نهضت ملی در محدوده شهر قم افزود: از مجموع کل متقاضیان حائز شرایط با احتساب اراضی داخل پردیسان و ۵۶۰ هکتاری تا کنون و در مجموع برای ۴۰ هزار متقاضی تأمین زمین انجام شده است.

وی ادامه داد: این تعداد حدود سه هزار نفر هستند که به دلیل نواقص مدارک، فرم ج و غیره نیاز به بررسی مجدد دارند.

وی خاطر نشان کرد: ۲ گروه از متقاضیانی که نسبت به بارگذاری مدارک و واریز وجه آورده اولیه در موعد اعلامی اقدام نکرده باشند در سامانه رد درخواست شده اند.

صادقی گفت: تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ نفر (هفت درصد) متقاضی طرح نهضت ملی در استان قم از ادامه کار انصراف داده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم آورده اولیه را مورد توجه قرار داد و گفت: آورده اولیه طرح نهضت ملی مسکن چهل میلیون تومان است و تمامی متقاضیانی که پیش از این نسبت به واریز ۲۰ میلیون تومان علی الحساب اقدام کرده اند تا نیمه مهرماه پیامک تکمیل آورده اولیه را دریافت خواهند کرد.

  تشدید آلودگی هوا در شهرهای صنعتی از امروزمنبع