پروژه‌های خودمالکی مسکن ملی مشکل آب و برق ندارد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082921576/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بیشتر بخوانید

عباسی هم‌چنین درباره هزینه آماده‌سازی زمین گفت: هزینه آماده‌سازی زمین طبق مصوبه اجاره ۹۹ ساله باید توسط متقاضی پرداخت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در پروژه‌های خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن، مشکل تامین زیرساخت‌های آب، برق وجود ندارد.

وی افزود: هیچ‌یک از پروژه‌های افتتاح شده مسکن ملی تا کنون مشکل آب و برق و دفع فاضلاب نداشته است. وزارت نیرو یک نماینده ویژه تعیین کرده‌ است که مسائل را پیگیری می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در پروژه‌های خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن، مشکل تامین زیرساخت‌های آب، برق وجود ندارد.

پروژه‌های خودمالکی مسکن ملی مشکل آب و برق ندارد

هادی عباسی‌اصل در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، هزینه‌ تامین انشعابات اب وبرق و دفع فاضلاب طرح‌های نهضت ملی مسکن مشترکا به صورت یک سوم توسط وزارت راه و شهرسازی، یک سوم دیگر از سوی وزارت نیرو و یک سوم توسط استانداری‌ها باید تامین شود. وزارت راه و شهرسازی در تمام پروژه‌ها سهم یک سوم خود را پرداخت کرده است.

  بذرپاش: پروازهای چارتری تا اطلاع ثانوی به همه مسیرها متوقف شد