پلمب بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه فاقد مجوز/ کاهشی شدن قیمت مسکن در کشور

پلمب بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه فاقد مجوز/ کاهشی شدن قیمت مسکن در کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به انجام بیش از ۳۰ هزار بازرسی از مشاوران املاک در سطح کشور، از پلمب بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مشاوره املاک متخلف و بدون مجوز خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194280/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85194280/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86