پلمب هزار و ۴۱ بنگاه املاک غیرمجاز در کشور طی دو ماه اخیر

پلمب هزار و ۴۱ بنگاه املاک غیرمجاز در کشور طی دو ماه اخیر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مشاور وزیر راه و شهرسازی  و دبیرکارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات در نشست ارتقای هماهنگی اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره به ریاست وزیر راه و شهرسازی، از پلمب یک هزار و ۴۱ بنگاه املاک غیرمجاز در کشور طی دو ماه اخیر خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170899/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1