پلیس راه: ترافیک کندوان مقطعی پرحجم و روان است

پلیس راه: ترافیک کندوان مقطعی پرحجم و روان است
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- فرمانده پلیس راه کندوان گفت: حجم ترافیک خودرو در این محور کوهستانی پرتردد کشور مقطعی پر حجم و روان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182233/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85182233/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA