پنج درصد بناهای ناپایدار کشور در تبریز است پنج درصد بناهای ناپایدار کشور در تبریز است
تبریز – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: پنج درصد بناهای ناپایدار کشور در تبریز است که بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود.منبع