پنج مسیر پرتردد ترانزیت جهانی کدامند؟

پنج مسیر پرتردد ترانزیت جهانی کدامند؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شناخت اصلی‌ترین و مهمترین کریدورهای حمل‌ونقل دریایی و زمینی در جهان، نقش بسزایی در توسعه تجارت بین‌المللی هر کشوری دارد؛ به ویژه شناخت پنج مسیر شلوغ و پرتردد کشتیرانی در سال ۲۰۲۳ به دلیل آنکه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود، حائز اهمیت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137475/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF

  ماجرای ارسال پیامک اخطار و واریز ۲۴۰ میلیون تومان نهضت ملی مسکن چیست؟