پنج هزار متقاضی زمین طرح جوانی جمعیت در هرمزگان ثبت‌نام کردند

پنج هزار متقاضی زمین طرح جوانی جمعیت در هرمزگان ثبت‌نام کردند
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون پنج هزار متقاضی زمین در این استان برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سامانه جامع نهضت ملی ثبت‌نام کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223693/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF