پوتین: کریدور شمال-جنوب را گسترش می‌دهیم؛ روسیه آغازگر جنگ اوکراین نبود

پوتین: کریدور شمال-جنوب را گسترش می‌دهیم؛ روسیه آغازگر جنگ اوکراین نبود
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس‌جمهوری روسیه با بیان اینکه روسیه به دنبال ایجاد راه‌های جدید حمل‌ونقل با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری است، گفت:‌ در این راستا، کریدور شمال-جنوب را گسترش می‌دهیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85248814/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86

  طرح هادی روستایی برای ۴۲ هزار روستای بالای ۲۰ هزار خانوار تهیه شده است