پیش‌بینی بارش باران طی امروز در جاده‌های شمالی/ کاربران جاده‌ احتیاط کنند

پیش‌بینی بارش باران طی امروز در جاده‌های شمالی/ کاربران جاده‌ احتیاط کنند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راههای کشور با اعلام ترافیک روان در جاده‌های شمالی پیش بینی کرده است که بارش باران جاده‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین- رشت را طی امروز (یکشنبه) در بر گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150458/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85150458/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87