پیش‌بینی حمل و نقل ۴۰ میلیون تن بار در کریدور شمال–جنوب در سال ۲۰۳۰

پیش‌بینی حمل و نقل ۴۰ میلیون تن بار در کریدور شمال–جنوب در سال ۲۰۳۰
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به روند رو به رشد ترانزیت کالا در کریدور شمال – جنوب گفت: این کریدور، ظرفیت های بسیار زیادی دارد و امیدوار هستیم که میزان حمل بار در این گذرگاه بین المللی به ۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ میلادی افزایش یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188652/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84