پیش‌بینی کاهش تقاضای مسکن در دومین اقتصاد بزرگ جهان

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403030100197/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

آژانس رتبه‌بندی خاطرنشان کرد که پیش‌بینی آن تقاضای اساسی مسکن ازجمله خرید برای استفاده شخصی و اجاره را در نظر گرفته است.

دلایل اصلی این پیش‌بینی تغییرات نامطلوب جمعیتی، شهرنشینی کندتر و کاهش تعداد و اندازه پروژه‌های نوسازی شهری است.

موسسه رتبه‌بندی فیچ، انتظار دارد که تقاضای مسکن در چین تا سال ۲۰۴۰ کاهش یابد.

در این گزارش پیش‌بینی می‌شود تقاضای مسکن جدید در دومین اقتصاد بزرگ جهان در این دوره به‌طور متوسط به حدود ۸۰۰ میلیون متر مربع در سال نزول کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اظهارات موسسه رتبه‌بندی فیچ، متوسط تقاضای سالانه مسکن چین در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۴۰ کاهش می‌یابد.

وی افزود: با توجه به این موضوع، دولت‌های محلی ممکن است خانه‌های خصوصی را از توسعه‌دهندگان خریداری و آنها را به مسکن اجاره‌ای تبدیل و از کاهش فروش در آینده نزدیک جلوگیری کنند.

در این گزارش آمده است ما انتظار داریم در بلندمدت، ۶۰۰ میلیون مترمربع تقاضای سالانه توسط مسکن‌های خصوصی جدید برآورده و مابقی تقاضا از طریق مسکن‌های اجاره‌ای عمومی و موجودی مسکن تامین شود. این میزان کمتر از ۹۴۸ میلیون متر مربع خانه‌های خصوصی جدید فروخته شده در سال ۲۰۲۳ است.

فیچ اعلام کرد که پیش‌بینی آن کاهش ۳۳ درصدی نسبت به متوسط تقاضای واقعی ۱.۲ میلیارد متر مربع در سال از دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی کاهش تقاضای مسکن در دومین اقتصاد بزرگ جهان

  وقوع بارش در نیمه شمالی کشور در ۲۴ ساعت آینده