پیشرفت نهضت ملی مسکن در پردیس به میانگین ۴۵ درصدی رسید

جابرانصاری درباره میزان آورده متقاضیان نیز گفت: آورده به صورت مرحله ای از متقاضیان دریافت می‌شود و اگر متقاضی سر وقت آورده اولیه را نیاورد از روند ثبت نام حذف می شود.

وی همچنین خرید ‌و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن را غیرقانونی خواند.

سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: قیمت قراردادی با پیمانکاران متری چهار میلیون و نیم است و با توجه به اینکه این پروژه با انضباط مالی ‌درحال پیشرفت است، در نهایت گران تحویل متقاضی نخواهد بود.

به گفته جابر انصاری اکنون برخی پروژه‌های نهضت ملی در مرحله سفید کاری قرار گرفته است و تاکید می‌کنیم پیشرفت پروژه‌ها به این دلیل است که منابع نهضت ملی مسکن خرج سایر طرح ها نشده است.

«جابر انصاری» امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در خصوص جزییات پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در پرپیس، گفت: کارگاههای نهضت ملی مسکن دو شیفت در پردیس فعال است و از آنجایی که سیاست ما این نیست که اعتبار این طرح را جای دیگری خرج کنیم، پیشرفت پروژه ها قابل دفاع است.

به گفته سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس بیش از ۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن اکنون در پردیس در مرحله پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی قرار دارد.منبع