پیش‌فروش بلیت قطارهای نیمه‌دوم تابستان آغاز شد/ فروش اینترنتی از ساعت ۱۴

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050201188/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8Cپیش‌فروش بلیت قطارهای نیمه‌دوم تابستان آغاز شد/ فروش اینترنتی از ساعت ۱۴

فروشندگان غیرحضوری (سایت‌های مجاز) نیز از ساعت ۱۴ امروز فروش بلیت در کلیه محورها را انجام خواهند داد.

فروش بلیت در ایستگاه‌های راه‌آهن نیز، از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۳ مرداد ماه انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا،   پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری در کلیه محورها برای بازه زمانی ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ (مسیرهای رفت تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ و مسیرهای برگشت تا تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱) توسط فروشندگان حضوری (آژانس‌ها) از ساعت ۸ صبح امروز آغاز شد.

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری در کلیه محورها برای نیمه دوم تابستان تا پایان شهریورماه آغاز شد.

  پیش‌فروش بلیت قطارهای بهمن ماه از فردا آغاز می‌شود