پیشنهادی که عملیات طرح ایمن‌سازی کندوان را شتاب می‌بخشد

پیشنهادی که عملیات طرح ایمن‌سازی کندوان را شتاب می‌بخشد
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- تاکنون ۱۴ نقطه حادثه خیز در محور پرتردد کندوان شناسایی شده که برای ایمن سازی آن به اعتبار کلان نیاز بوده اما به پیشنهاد فرماندار چالوس اختصاص بخشی از اعتبار محل اخذ عوارضی شهرستان توسط بنیاد مستعضعفان، عملیات طرح ایمن سازی این محور ملی را سرعت می‌بخشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143885/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85143885/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF