پیشنهاد ساخت ۱۱۷ پروژه آموزشی در سایت‌های مسکن مهر

پیشنهاد ساخت ۱۱۷ پروژه آموزشی در سایت‌های مسکن مهر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان ملی زمین های مسکن گفت: بر اساس اعلام نیاز استان‌ها برای امسال پیشنهاد ساخت ۱۱۷ پروژه آموزشی در سایت‌های مسکن مهر را به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده‌ایم و امیدواریم بتوانیم اعتبارات آن را از منابع صندوق ملی مسکن تامین کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153203/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B1%DB%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1