پیش بینی موج برگشت زائران از روز دهم شهریورماه 

پیش بینی موج برگشت زائران از روز دهم شهریورماه 
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می کنیم موج برگشت زائران از روز جمعه دهم شهریورماه آغاز شود که تدارک لازم را انجام خواهیم داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215046/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

  وقفه ۳ ماهه در ترخیص قطعات خریداری شده هواپیماها