پیش فروش بلیت برگشت زائرین دهه پایانی ماه صفر از مبدا مشهد آغاز شد

پیش فروش بلیت برگشت زائرین دهه پایانی ماه صفر از مبدا مشهد آغاز شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – پیش فروش بلیت برگشت زائرین از مبدا مشهد به سایر استانها از ظهر روز چهارشنبه در سامانه های فروش بلیت اینترنتی safar724. ir و payaneh.ir و سایر درگاه‌های مجاز آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228378/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2