پیش فروش تابستانه بلیت قطارهای مسافری از روز ۲۸ خرداد

پیش فروش تابستانه بلیت قطارهای مسافری از روز ۲۸ خرداد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا پانزدهم تیرماه از روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه آغاز می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141618/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF