پیگیری توافقات تهران و باکو در گفتگوی تلفنی روسای کمیسیون‌های مشترک اقتصادی

پیگیری توافقات تهران و باکو در گفتگوی تلفنی روسای کمیسیون‌های مشترک اقتصادی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست روسای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، از توسعه روابط تهران و باکو پس از برگزاری این نشست در آستارا خبر دادند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227413/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C

  هزینه ۵۵۰ میلیارد ریالی برای تامین تجهیزات ناوبری مدرن فرودگاه اردبیل