پیگیری راه‌اندازی شرکت کشتیرانی مشترک در سفر وزیر راه و شهرسازی به روسیه

پیگیری راه‌اندازی شرکت کشتیرانی مشترک در سفر وزیر راه و شهرسازی به روسیه
مسکو-مجله خبری راه و ساختمان- جلسه مشترک وزیر راه و شهرسازی با دستیار رئیس جمهور روسیه و سه تن از استانداران این کشور با پیگیری طرح راه اندازی شرکت کشتیرانی مشترک، گسترش تجارت و ترانزیت میان دو کشور، ارتباط ریلی روزانه در مرز قزاقستان و پیشنهاد ایجاد هاب رودخانه ای در سه بندر روسیه همراه بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142024/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C